Privacybeleid van THEATERWORLD INTERNATIONAL

Theaterworld International, gevestigd aan de Middenweg in Aalsmeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onze privacyverklaring.

Contactgegevens: Theaterworld, Middenweg 2, 1432CR AALSMEER, telefoonnummer 0297-327608 of 06 5050 1585

www.theaterworld-aalsmeer.nl, www.theater-world.nl, info@theater-world.nl

Theaterworld vindt het waarborgen van jouw privacy erg belangrijk en neemt de bescherming van persoonsgegevens daarom ook zeer serieus.

Naast het feit dat wij natuurlijk voldoen aan relevante wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en andere toepasselijke wet- en regelgeving, willen wij jouw gegevens graag goed beschermen en transparant zijn over de persoonsgegevens die wij verwerken en met welke doeleinden.

Dit doen wij door het toepassen van organisatorische en technische maatregelen, het naleven van een intern privacybeleid en een goede informatievoorziening.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Theaterworld verwerkt jouw persoonsgegevens door zowel de formulieren waarmee je actief informatie met ons deelt (denk bijvoorbeeld aan adresinformatie in het bestelformulier) als door je surfgedrag op onze website bij te houden. Dit laatste gebeurt onder andere met behulp van (tracking) cookies.

Als je een account aanmaakt of een bestelling plaatst, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Inloggegevens

Als jij je abonneert op onze nieuwsbrief, wordt naast jouw e-mailadres ook jouw naam opgeslagen in ons e-mailsysteem, zodat wij je in onze nieuwsbrief persoonlijk kunnen aanspreken.

Plaats je een review op onze site of social media; Dan verwerken wij jouw e-mailadres en voor- en achternaam om je persoonlijk te kunnen aanspreken als we je terug mailen als dit nodig is.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Theaterworld verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw bestelling
– Het afhandelen van jouw betaling
– Het verzenden van onze nieuwsbrief (als je je hiervoor hebt geabonneerd)
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Deze gegevens verwerken wij op de wettelijke grondslag van het uitvoeren van een (koop of huur)overeenkomst. Jouw persoonsgegevens kun je gemakkelijk inzien en veranderen in jouw gebruikersaccount.

De persoonsgegevens die wij verwerken indien jij je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, of die je invult op jouw persoonlijke account worden verwerkt op basis van jouw toestemming. Jij geeft deze gegevens uit eigen beweging en wij stellen onze privacy policy beschikbaar. Je kunt jouw toestemming eenvoudig intrekken door je af te melden van onze nieuwsbrief onderaan elke e-mail.

We maken gebruik van functionele cookies om alles goed te laten werken zoals het winkelwagentje en de laatst bezochte artikelen. Zie voor de actuele informatie met betrekking tot de verschillende cookies, onze cookie policy op onze website.

Functionele cookies worden geplaatst op basis van een gerechtvaardigd belang. Deze zijn immers nodig om onze website goed te laten werken. Functionele cookies worden niet gebruikt voor profilering, analyse of marketingdoeleinden.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via een mail aan info@theater-world.nl. Wij zullen deze informatie dan direct verwijderen.

HOE LANG BEWAREN WE PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens die wij verwerken door het aanmaken van een account, het plaatsen van een review, of het abonneren op onze nieuwsbrief bewaren we totdat jij je afmeldt, een recensie laat anonimiseren of jouw account laat verwijderen.

Overige persoonsgegevens bewaren wij zolang wij hiertoe door andere wet- en regelgeving verplicht zijn. Denk hierbij aan administratieplicht.

DELEN VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Theaterworld verstrekt uitsluitend informatie aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Theaterworld gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf. Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van jouw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@theater-world.nl. 

HOE BEVEILIGEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS

Theaterworld neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ook worden de technische beveiligingsmaatregelen regelmatig (door externen) gecheckt en geëvalueerd. Onze website is beveiligd met SSL/TLS, waardoor je gegevens versleuteld worden verzonden.
Onze medewerkers zijn allemaal gehouden tot geheimhouding vanaf het moment van indiensttreding.
Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch (0297-327 608, 06-5050 1585) of via mail (info@theater-world.nl) contact met ons op.


FACEBOOK EN INSTAGRAM
Op onze website is een button opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op de sociale netwerken Facebook en Instagram. Deze button werkt door middel van een stukje code dat van Facebook en Instagram zelf afkomstig is. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Om te controleren wat zij met jouw (persoons)gegevens, die zij via deze cookies verwerken, doen raden wij je aan de privacyverklaring van Facebook en Instagram te lezen .